meerzijdig participeert in innovatieve initiatieven op het gebied van maatschappelijk vastgoed

Het realiseren van een woonzorg initiatief is niet iets dat zomaar even gebeurt. Enorm veel belanghebbenden zijn erbij betrokken, zoals gemeenten, zorginstellingen, buurtgenoten en bedrijven,. En wat te denken van wet- en regelgeving en financiering? Groenstede is thuis in deze wereld. OCM voert opdrachten uit op het gebied van ontwikkeling, verhuur en verkoop van vastgoed ten behoeve van verpleging en verzorging en maatschappelijke en commerciŽle dienstverlening als integraal onderdeel van de ontwikkeling van winkelcentra met woningen.
OCM Vastgoed is preferred supplier van WPM Pro Vastgoedontwikkeling.
Wij zien kansen voor nieuwe functies van locaties en terreinen van zorginstellingen vanuit de invalshoeken organisatieontwikkeling in de zorg, locatie- en gebiedsontwikkeling, stedenbouw en architectuur. Wij bieden u professionele vastgoedontwikkeling waarbij de resultaten geheel ten goede komen van uw instelling. Een omslag in denken van kosten naar opbrengsten van vastgoed staat hierbij centraal. Door een slimme combinatie van maatschappelijke en commerciŽle functies die elkaar versterken wordt een positieve bijdrage geleverd aan de leefbaarheid van wijk of dorp. Ook hier staat een omslag in denken van kosten naar opbrengsten centraal.